Arla Foods automatisering inpak

Arla Foods robotsNieuwe inpak afdeling voor Arla Foods in Nijkerk. Nieuwe producten vragen om nieuwe logistieke installaties. Het moment voor een producent als Arla Foods om na te denken over een betere efficiëntie en het toepassen van Tracking & tracing functies.

In het voorjaar van 2010 heeft Arla in korte tijd een nieuwe inpakafdeling opgezet. De inpak heeft een flexibele opzet door het toepassen van robot palleti-seersystemen. De logistieke installaties, dozen- en pallet-banen worden bestuurd door een Siemens Simatic S7-416F (failsafe) besturingssysteem.

Wireless SafetyWireless safety
PROFIsafe in combinatie met een WIFI basisstation zorgt voor de communicatie met de traverse wagens voor het vol- en leeg pallet transport. De traverse wagens zijn voorzien van I/O-modules met failsafe CPU functionaliteit: de IM151-8PN/DP F-CPU verwerkt de besturingstaken en com-municatiefuncties via Profinet. PROFIsafe en IWLAN zorgen voor een betrouwbare afhan-deling van de communicatie.

Sirius componenten
Het besturingspaneel is volledig opgebouwd met de nieuwe lijn schakelmaterialen van Siemens. Sirius bouwt compact, biedt een eenvoudig ontwerp, fabricage en minimaal onderhoud.

LaserscannerSimatic laserscanner
Als botsbeveiliging is de SIMATIC laserscanner toege-past. In combinatie met de failsafe CPU op de traverse wagen worden de veiligheidszones onderverdeeld en flexibel geparametreerd.

Besturingsinstallatie
Het ontwerp van de besturingsinstallatie is volledig uitgevoerd in overeenstemming met de machinerichtlijn, conform NEN-EN-IEC 60204-1 “elektrische uitrusting van machines”.

Machineveiligheid
Veiligheidsfuncties voldoen aan de norm EN954-1 “Veiligheid van machines – Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie”

Software
Applicatie software is ontwikkeld in SIMATIC Step-7 (conform IEC 61131- standaard) en voor de HMI’s in WinCC flexible. De software is goed gedocumenteerd en wordt voor installatie uitvoering getest.

Installatie en inbedrijfname
Aanleg van de gehele installatie is uitgevoerd binnen de opgegeven doorlooptijd en de inbedrijfname is voorspoedig verlopen. Een succesvol project met een tevreden opdrachtgever als resultaat.


Delen: