Ponsbesturing

Van de besturing van ponsinstallaties wordt steeds meer flexibiliteit verwacht. Snelle ponsbewegingen, korte schakeltijden van stuurschuiven op de gereedschappen, en een op maat berekende servobesturing zorgen voor een hoogdynamische installatie, waarbij snelheid en nauwkeurigheid hoog in het vaandel staan. Door de gereedschappen tijdens de productie door middel van snelle servo-assen automatisch te verstellen wordt een grote mate van flexibiliteit bereikt.

Bij de productie van grotere aantallen berekent Profin de meest optimale gereedschapspositie. Hierdoor wordt het aantal positioneringen tot een minimum beperkt, met als gevolg een zo hoog mogelijke netto output.


Delen: