Disclaimer

Bij het samenstellen van de website en haar inhoud is met zorg te werk gegaan. Eltra Engineering BV kan er niet voor instaan dat beelden en tekst aansluiten bij het doel waarmee de bezoeker de website raadpleegt. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Eltra Engineering BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.
Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van derden, die niet door Eltra Engineering BV gecontroleerd of onderhouden worden. Eltra Engineering BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Copyright

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eltra Engineering BV.