Privacyverklaring

Eltra Engineering BV verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Eltra Engineering BV verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Wij hechten veel waarde aan een transparante en betrouwbare dienstverlening. Daarom vinden wij het belangrijk dat je weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

Wat doet Eltra Engineering BV met jouw gegevens?

Alle informatie en de documenten die je op onze website achterlaat, bijvoorbeeld door te solliciteren, worden door ons gebruikt om contact met je op te nemen. We doen dit bij voorkeur telefonisch of via mail. Wanneer je solliciteert via de website worden jouw gegevens automatisch doorgestuurd naar de HR adviseur van Eltra Engineering BV. Deze bewaart jouw gegevens gedurende de sollicitatieprocedure.

Op het moment dat er geen arbeidsovereenkomst tot stand komt, worden deze gegevens uiterlijk 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is geƫindigd verwijderd. Als we jouw gegevens langer willen bewaren, omdat er wellicht op korte termijn een andere passende vacature beschikbaar is zullen we altijd contact met je opnemen om jouw toestemming hiervoor te vragen.

Wanneer je contact opneemt via het contactformulier worden alleen de gegevens die je zelf achterlaat automatisch doorgestuurd naar de directie van Eltra Engineering BV. Zij zullen deze gegevens gebruiken om contact met je op te nemen. Als er geen contact meer noodzakelijk is worden deze gegevens verwijderd.

Welke gegevens slaat Eltra Engineering BV op?

Eltra Engineering BV slaat alleen de gegevens op die jij bij ons op de website achterlaat wanneer je solliciteert op een van onze vacatures. Om de sollicitatieprocedure zo soepel mogelijk te laten verlopen en om contact met je op te nemen bewaren we de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • CV en alles wat je hierop hebt vermeld

Wil je precies weten welke gegevens wij van jou hebben opgeslagen? Je mag dit altijd opvragen bij onze privacymanager. Je kunt hiervoor een mail sturen naar hr@eltra.nl.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Om jouw sollicitatie goed te kunnen beoordelen beschikt de afdeling HR over jouw gegevens. Wanneer je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek zullen jouw gesprekspartners uiteraard ook jouw cv inzien.

Heb je een vraag gesteld via het contactformulier dan heeft de directie van Eltra Engineering BV toegang tot de gegevens die jij hebt achtergelaten. Afhankelijk van de inhoud van het contactformulier sturen zij de gegevens door naar de betreffende contactpersoon. Deze gebruikt jouw gegevens om contact op te kunnen nemen.

Transparant

Wij zijn uiterst voorzichtig met alle gegevens in ons systeem, om die reden hebben wij een privacy protocol ingezet om te voorkomen dat de data gelekt wordt. Mocht er onverhoopt toch een datalek plaatsvinden dan melden wij dit bij de autoriteit persoonsgegevens. Daarna zullen wij de, voor zover bij ons bekende, betrokkenen informeren.

Denk je dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of zijn er aanwijzingen dat er sprake is van misbruik van jouw gegevens neem dan contact op met Eltra Engineering BV.